maar Ors mag ook
 

Schepen voor solidariteit

Vandaag komt de VN met de mededeling dat na onderzoek blijkt dat schepen veel vervuilender zijn dan gedacht. Wat een grap. Na al het slechte nieuws dat het kabinet de laatste tijd heeft moeten incasseren gloort er eindelijk een sprankje hoop aan de horizon. Allereerst wordt met klem ontkend dat de subprime crisis, die de VS hetzij in de richting van een recessie duwt of anderzijds al in de afgerond is gevallen, enig effect op de Nederlandse economie zal hebben. Immers, volgens Balkenende is Nederland in steeds mindere mate afhankelijk van de VS doordat er in toenemende mate wordt gehandeld met andere (opkomende) economieën. Dat hij hier gemakshalve negeert dat ook deze nieuwe economieën afhankelijk zijn van de VS, door bijvoorbeeld de koppeling van de Yuan aan de dollar en de olievaten die nog altijd in US Dollars worden afgerekend, wordt ook door Nout Wellink fijntjes naar voren gebracht.
Vervolgens wordt door het CPB nog wat zout op de wond gestrooid met de mededeling dat de groei voor 2008 nog maar 1,75% zal bedragen. Dat moet pijn doen bij Wouter die – ondanks alle kritiek op zijn begrotingstruc – zonder scrupules uitging van 2% groei bij het opstellen van de begroting om wat extra miljarden te kunnen incasseren. Nog bonter wordt het gemaakt door een aantal topeconomen (waaronder van de UvT) die 1,5% realistischer vinden. Ik zie Zalm al denken: “Had Bos nou maar gewoon naar mij als een door-de-pokken-gemazelde-expert geluisterd in plaats van zijn concullega JP, dan had je nu een mogelijkheid om de stekker uit dit kabinet te trekken.”
Nu is dit laatste niet geheel realistisch aangezien de PvdA onder de dreiging van de SP zich verder wil richten op het ‘vergroten’ van de Nederlandse solidariteit. Vandaar alle kinderachtige belastingsverhogingen om deze solidariteit te kunnen bekostigen. In tijden van economische voorspoed presteerde dit kabinet om ons Nederlanders op vrijwel elk gebied financieel erop achteruit te laten gaan. Zeker nu de economische groei is gedaald van 2,0% naar 1,75%.
Een van de maatregelen die Wouter uit de hoge hoed trok om de schatkist te kunnen vullen was het instellen van de vliegtax. Nu de VN met bovenstaand nieuws komt dat de scheepvaart nog vervuilender is dan de luchtvaart, zie ik Wouter Bos en JP al een gat in de lucht springen gevolgd door een kleine vreugdedans. Ontkurk de champagne, want het volgende slachtoffer is gevonden: De vervuiler betaalt, toch? Arme kapiteins… Of moet is zeggen arme consument, want geloof het of niet: alle kosten worden natuurlijk gewoon doorberekend. 1-0 voor de schatkist en het kabinet, echter de Nederlandse portemonnee wordt nog verder geplunderd. Als je het mij vraagt is de solidariteit is ver te zoeken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *